Александр Сарна. “Двойной агент”: интеллектуал на службе у государства // Палітычная сфера № 21 (2) 2013. Інтэлектуальная сітуацыя. — с. 110-112. (pdf)

Тэкст прапануе схему спалучэння сацыяльных роляў – эрудыта, эксперта, інтэлігента. Разглядаецца складаная сістэма дачыненняў эрудытаў, экспертаў і інтэлігентаў з уладай, грамадствам, ведамі. Пазначаны асноўныя стратэгіі і мадэлі паводзінаў у сучасным інтэлектуальным полі Беларусі.
Ключавыя словы: эрудыт, эксперт, інтэлігент, веды і ўлада, спажыванне веды.