Игорь Подпорин. Как мы мыслим (критические наброски к исследованиям и исследователям общества в Беларуси) // Палітычная сфера № 21 (2) 2013. Інтэлектуальная сітуацыя. — с. 97-105. (pdf)

Тэкст прапануе сціслае пазначэнне асаблівасцяў мыслення беларускіх інтэлектуалаў, якія займаюцца даследаваннем сучаснага грамадства. У якасці асаблівасцяў вылучаюцца спецыфічныя стасункі (залежнасць) ад улады, пашыранасць ідэалагічнай рыторыкі і ідэалагічнага абгрунтавання ідэй, састарэласць тэрміналогіі і тэарэтычных схем, туманнасць пры выкладанні думкі.
Ключавыя словы: беларуская навука, стан сацыяльных і гуманітарных дысцыплін, мысленне, навука і ўлада.