Вячеслав Бобрович. Беларусские интеллектуалы – нелюбимое “дитя” в патриархальной “семье” // Палітычная сфера № 21 (2) 2013. Інтэлектуальная сітуацыя. — с. 106-109. (pdf)

Тэкст прапануе сціслае апісанне ўзаемаадносін інтэлектуалаў і ўлады ў сучаснай Беларусі. Разглядаецца, якім чынам інтэлектуалы ўключаны ў палітыку, што ўлада прапаноўвае і што патрабуе ад інтэлектуальнай супольнасці, якое месца ёй адводзіцца ў грамадстве і як інтэлектуалы прымаюць гэтыя ролі. У якасці схемы для аналізу выкарыстоўваецца аналогія з патрыярхальнай сям’ёй, у якой інтэлектуалам адводзіцца роля “нелюбімага дзіцяці”.

Ключавыя словы: інтэлектуальная сітуацыя, беларускія інтэлектуалы, навука і ўлада, патрыярхальная сям’я, патэрналізм.