Сяргей Кузняцоў. “Цярноўнік Крэсаў” вачыма “караняжа”. Chmielewska, Gizela (2010). Cierń Kresowy. Opowieść o Edwardzie Woyniłłowiczu i jego rodzinie. Wydawnictwo LTW, 369 s. Хмелеўска, Гіжэля (2010). Цярноўнік Крэсаў. Расповед пра Эдварда Вайніловіча і яго сям’ю. Wydawnictwo LTW, 369 с. // Палітычная сфера № 21 (2) 2013. Інтэлектуальная сітуацыя. — с. 161-166. (pdf)