№16-17, 2011

№16-17 (1-2), 2011. Палітыка мовы

Змест / Contents (pdf)

Анатацыі артыкулаў / Abstracts / Аннотации статей (pdf)

___________________________________________________________________________

Палітыка мовы: сучаснасць

Ірына Лашук, Аксана Шэлест. Сімвалічнае і камунікатыўнае вымярэнне моўных практыкаў беларускіх палякаў (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Аляксей Ластоўскі. Вобразы ўлады, народу і “чужых” у публічных выступах вышэйшых дзяржаўных асобаў Беларусі перыяду “лібералізацыі” (2008–2010 гады) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Уладзіслаў Іваноў. Фемінізацыя nomina agentis беларускай мовы і праблема каланізацыі (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Палітыка мовы: гісторыя

Андрэй Казакевіч, Андрэй Асадчы. Пачаць пісаць па-беларуску. Рэгіянальны і сацыяльны склад беларускага адраджэння, 1880-1918 (канца ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Алег Дзярновіч. Літоўская мова ў Вялікім Княстве Літоўскім: паміж функцыяй і статусам (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Палітычныя ідэі

Ірына Міхеева. Палітычныя і сацыякультурныя асновы ідэалагемы «Чацвёртая Рэч Паспалітая» (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Інстытуты палітыкі

Вадзім Смок. Рэгіянальная палітычная эліта Беларусі і Польшчы: параўнальны аналіз Гарадзенскай вобласці і Падляшскага ваяводства (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Рэцэнзіі (гісторыя)

Аляксандр Шамякін. Ад Брэста да БССР. Траццяк, С. А. (2009). Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 – студзень 1919 г. (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Аляксандр Філіпаў. Беларусь: нетрадиционная история. Беларусь в ХХ веке: нетрадиционное представление истории (2010). Под ред. В. Н. Сидорцова (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Уладзіслаў Іваноў. “Разам, але амаль асобна”. Іван Монолатій (2010). Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867—1914 рр.(Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Уладзімір Шчэрбаў. Усходняя Еўропа – адзіная вялікаю крывёю. Timothy Snyder (2010). Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Аляксей Ластоўскі. Бунт тутэйшых супраць нацыі. Чернявская, Юлия (2010) Белорусы. От тутэйшых — к нации (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Рэцэнзіі (палітыка, грамадства)

Павел Баркоўскі. Дыялогі для пераацэнкі каштоўнасцяў. Мацкевич, В.В. (2010). Переоценка ценностей в культуре и истории Беларуси (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Андрэй Асадчы. У ідэалагічным працэсе: неўтаймаваная плынь фактаў ды ідэяў. Слука, О. Г. (2010). Идеологические процессы в Беларуси (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Таццяна Чыжова. Беларускі штогоднік: аналітыка, навука і публіцыстыка. Белорусский ежегодник. Сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь (2010). Cост. и ред. А. Паньковский, В. Костюгова (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Андрэй Казакевіч. Беларускі слоўнік плагіяту: copy + paste. Шынкароў В. В., Раманава С. П. (2011). Беларускі палітычны слоўнік. Мінск: Адукацыя і выхаванне (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Сяргей Богдан. Арыгінальнае даследаванне па неарыгінальнай праблеме. Manufacturing Enemy Images? Russian Media Portrayal of Latvia (2008). Ed. Nils Muižnieks (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Сяргей Богдан. Канчатковы Афганістан беларускай навукі. Стурейко, Степан, Медяник Владимир (2009). Афганистан: этнополитический конфликт и проблема перемещенных лиц (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Інфармацыя пра аўтараў (pdf)