№20, 2013

№20, 2013. Міждзяржаўныя дачыненні

Змест (pdf)

Abstracts and Keywords (pdf)

Анатацыі і ключавыя словы (pdf)

Аннотации и ключевые слова (pdf)

_____________________________________________________________________________

Знешняя палітыка

Андрэй Валодзькін. Адносіны Беларусі і Азербайджана ў 1992-2012 гадах (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Лукаш Войцешак. Адносіны Расіі да перспектываў выкарыстання Польшчай сланцавага газу (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Александр Пеганов. Чехословацкое направление внешней политики Венгрии в 1918-1920 годах (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Міжнароднае супрацоўніцтва

Андрей Елисеев. Перспективы рассмотрения вопроса о строительстве Островецкой АЭС в рамках Орхусской конвенции и Конвенции Эспо (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Палітычныя інстытуты

Аляксандр Ланеўскі. Ад пратэсту да супраціву: вакол “справы беларускіх анархістаў” (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Дзмітрый Ісаёнак, Таццяна Чыжова. Эвалюцыя беларускай мадэлі прыватызацыі з 1990 па 2013 год: перадумовы, канцэпцыі, зацікаўленыя суб’екты, вынікі, сацыяльныя наступствы (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Палітычная гісторыя (краёвыя партыі пач. ХХ стагоддзя)

Краёвая партыя Літвы і Беларусі (асноўная праграма) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Праграма Канстытуцыйна-каталіцкай партыі Літвы і Беларусі (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Праграма Літоўскай дэмакратычнай партыі (праект) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Праграма Дэмакратычнай партыі Літвы (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Маніфест Нацыянальнай партыі літоўскіх дэмакратаў (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Літоўскае аб’яднанне хрысціянскіх дэмакратаў (праект праграмы) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Аўтары (па-беларуску) /Authors (in English) (pdf)