№21, 2013

Палітычная сфера № 21 (2) 2013. Інтэлектуальная сітуацыя

Звесткі пра часопіс (pdf)

Змест / Contents (pdf)

Abstracts and Keywords (pdf)
Анатацыі і ключавыя словы (pdf)
Аннотации и ключевые слова (pdf)

__________________________________________________________________________________________________________

Інтэлектуальная гісторыя

Іван Новік. Апалагетыка, пошукі саюзнікаў і барацьба за артадоксію ў 1920-я гады. Роля беларускіх савецкіх філосафаў у паўставанні канону савецкага марксізму (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Дакумент

О диссертации Али Осам Абед Али. Решение Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 13.05.2013 (уводны каментар Андрэя Казакевіча) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Дыскусія

Інтэлектуальная сітуацыя Беларусі. Апытанне – Алег Манаеў, Сяргей Дубавец, Андрэй Лаўрухін, Алесь Краўцэвіч, Мікалай Лявонаў, Зміцер Майбарада, Аляксей Ластоўскі, Пётра Рудкоўскі, Андрэй Ягораў (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Інтэлектуальная сітуацыя: абставіны і самавызначэнне мыслення

Валянцін Акудовіч. Дыскурс сучаснага беларускага мыслення (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Татьяна Щитцова. Негативная диалектика освобождения: философия в Беларуси после 1991 года (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Владимир Мацкевич. Практический разум нашего времени (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Таццяна Вадалажская. Інтэлектуальная сітуацыя як сітуацыя мыслення (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Павал Баркоўскі. Інтэлектуальны маніфест тут і цяпер (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Игорь Подпорин. Как мы мыслим (критические наброски к исследованиям и исследователям общества в Беларуси) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Вячеслав Бобрович. Беларусские интеллектуалы – нелюбимое “дитя” в патриархальной “семье” (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Александр Сарна. “Двойной агент”: интеллектуал на службе у государства (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Рэцэнзіі (палітычныя навукі)

Вадзім Смок. Навука апраўдання аўтарытарызму. Котляров, Игорь и Веруш, Алла (2010). Государственное управление и политическое лидерство: социально-политический анализ (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Аляксандр Пагарэлы. Спрадвечнае памежжа. Savchenko, Andrew (2009). Belarus – A Perpetual Borderland (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Вадим Былина. Десоветизация как политический проект. Десоветизация в контексте трансформации беларусского общества (2012) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Рэцэнзіі (сацыяльныя дысцыпліны)

Аляксей Ластоўскі. Непазбыўныя руіны марксізму. После советского марксизма: история, философия, социология и психоанализ в национальных контекстах (Беларусь, Украина) (2013) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Алена Агарэлышава. Вобраз і медыум: паміж навукай і відовішчам. Сарна, Александр (2012). Образ и медиум: визуальный текст в массовой коммуникации: сборник статей (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Рэцэнзіі (гісторыя)

Сяргей Астанковіч. Анталогія палітычнай думкі паспяховага суседа. Літоўская палітычная думка, канец ХІХ – пачатак ХХ стагоддзя (2013) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Сяргей Кузняцоў. “Цярноўнік Крэсаў” вачыма “караняжа”. Chmielewska, Gizela (2010). Cierń Kresowy. Opowieść o Edwardzie Woyniłłowiczu i jego rodzinie (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Аляксандр Пагарэлы. Ментальная мапа “іншага”: “усход” праз нямецкую оптыку. Liulevicius, Vejas Gabriel (2009). Th e German Myth of the East. 1800 to the Present (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Анатоль Вялікі. Заходні погляд на беларусізацыю. Marková, Alena (2012). Sovětská bělorusizace jako cesta k národu: iluze nebo realita? (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Аўтары (па-беларуску) (pdf)
Authors (in English) (pdf)