№14, 2010

№14, 2010. Нацыя vs нацыянальны праект

Змест і анатацыі артыкулаў нумара (pdf)

Contents and Abstracts (pdf)

Содержание и аннотации статей номера (pdf)

__________________________________________________________________________________________

Нацыя vs. нацыянальны праект

Андрэй Казакевіч. Канцэпцыі (ідэі) беларускай нацыі ў перыяд незалежнасці, 1990-2009 (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Сяргей Богдан. Нацыянальна-дэмакратычны праект беларускай палітыкі па версіі Зянона Пазняка, 1987-1995 гг. (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Аляксей Ластоўскі. Русацэнтрызм як ідэалагічны праект беларускай ідэнтычнасці (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Солвита Денис. Стратегическая «смесь» для нации: анализ новогодних обращений А.Лукашенко (2003-2009) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Пэр Андэрс Рудлінг. Лукашэнка і «чырвона-карычневыя»: дзяржаўная ідэалогія, ушанаванне мінулага і палітычная прыналежнасць (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Іншыя нацыяналізмы

Хакки Таш. Национализм и его двойственность. Утвердительная и отрицательная самости в греческом национализме (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Алексей Михалёв. Деконструируя «старшего брата»: опыт постсоветской трансформации в монгольском национализме (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Александр Филлипов. «Вечное Послание», «возрождение» и «дух» в арабском национализме середины XX столетия (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Музыка і палітыка

Иван Лысюк. Ультраправая музыкальная сцена России на примере black metal и pagan metal (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Гісторыя ідэяў

Аляксандр Шамякін. Бальшавіцкая нацыянальная тэорыя і палітыка на пачатку станаўлення савецкай дзяржавы (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Ідэнтычнасць

Уладзіслаў Іваноў. Эвалюцыя тоеснасці і культуры старавераў паўночнай Беларусі, канец XIX- пачатак XX стагоддзя (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Рэцэнзіі

Анджэй Пукшта. Gente Lithuana, natione Lithuana (Dariusz Szpoper. Gente Lithuana, natione Lithuana. Myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmunt (1851-1934). Arche. Gdańsk. 2009) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Аляксей Ластоўскі. Расія як хвароба, літаратура як зло (Эва М. Томпсан. Песняры імперыі: расійская літаратура і посткаланіялізм / Пераклад з англ. мовы Т. Нядбай. Мн. : Медыясонт, 2009) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Кароткая інфармацыя пра аўтараў (pdf)