№15, 2010

№15, 2010. Незалежнасць: ідэя і інстытуты

Змест (pdf) / Contents (pdf)

Анатацыі і ключавыя словы (pdf)

Abstracts and Кeywords (pdf)

Аннотации и ключевые слова (pdf)

________________________________________________________________________

Інстытуты незалежнасці

Ніколь Галіна. Украіна: рэвізія нацыі. Прэзідэнты Украіны ды іх разуменне палітыкі ідэнтычнасці (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Андрэй Казакевіч. Беларускі парламент эпохі незалежнасці: эвалюцыя дэпутацкага корпусу, 1990-2010 гады (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Ирмина Матоните, Виктор Мартинович. Россия, Турция и США как внешние угрозы единству Европейского союза: анализ представлений национальных элит (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Ідэя незалежнасці

Алег Дзярновіч. Грамадская думка ў Беларусі 1960-х-1970-х гадоў: гісторыя, нацыя і незалежнасць (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Сяргей Богдан. Незалежнасць і знешняя палітыка: візія беларускіх нацыянал-дэмакратаў, канец 1980-х — 1995 гг. (прыклад Зянона Пазьняка) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Гісторыя ідэяў

Ирина Михеева. Консервативные исследования в политическом и интеллектуальном поле современной России (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Выбары і партыйныя сістэмы

Аляксандр Шамякін. Станаўленне інклюзіўнай партыйнай сістэмы ў Расійскай Федэрацыі (1999-2008) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Міхаіл Нядзвецкі. Узровень вэб-актыўнасці кандыдатаў на мсяцовых выбарах 2010 года (Мінск) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Рэцэнзіі (politics and political science)

Аляксей Ластоўскі. Крызіс веды пра Беларусь. Bekus, Nelly (2010). Struggle Over Identity. The Official and the Alternative “Belarussiannes”. Budapest: Central European University (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Віктар Кавалёў. Решетников, С.В. (2009). Политическая наука в БГУ: теоретико-методологические и прикладные аспекты. Минск: БГУ (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Таццяна Чыжова. Пра некаторых дэпутатаў незалежнасці… Сяргей Навумчык, Зянон Пазьняк (2010). Дэпутаты незалежнасці. Варшава, Нью-Ёрк, Вільня: “Беларускія Ведамасьці” (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Уладзіслаў Іваноў. Беларусь, спружыны адной дыктатуры. Lallemand, J.-C., Symaniec, V. (2007).Biélorussie,mécanique d’une dictature (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Рэцэнзіі (international relations)

Сяргей Богдан. У тумане знешняй палітыкі Беларусі. Улахович, В.Е. (2010). Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991-2005) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Дзяніс Мельянцоў. Украінска-беларускія адносіны: несістэмны падыход. Вдовенко, С.М. (2010).Україна-Білорусь: взаємовідносини на перехресті перемін (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Рэцэнзіі (sociology, urban studies)

Сергей Любимов. Urban studies и проблема инноваций. Постсоветские столицы: Минск, Вильнюс,Баку (2009). Под общей редакцией Й.Терборна (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Наталля Васілевіч. Моладзь: даследаванне веры. Юдин, В.В. (2009). Особенности религиозности молодежи восточных регионов Беларуси (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Сергей Любимов. Пространственное воображение и правила игры. Игра в города: по материалам экспедиций в малые города Беларуси (2009). Сост., науч. ред. Т. Водолажская (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Інфармацыя пра аўтараў (pdf) / Authors (pdf)