№18-19, 2012

№ 18-19, 2012. Ідэя Літвы

Змест / Contents (pdf)

Abstracts and Keywords (pdf) / Анатацыі і ключавыя словы (pdf) / Аннотации и ключевые слова (pdf)

__________________________________________________________________________________

Ідэя Літвы

Алег Дзярновіч. Пошукі Айчыны: “Літва” і “Русь” у сучаснай беларускай гістарыяграфіі (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Магдалена Фрончэк. Беларускасць і літоўскасць у гістарычных канцэпцыях Адама Ганорыя Кіркора (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Алесь Смалянчук. Фармаванне краёвай ідэі (пачатак ХХ ст.): першыя тэксты і першыя аўтары (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Дарус Сталюнас. Канцэпцыя персанальнай культурнай аўтаноміі ў Літве і Беларусі (пачатак XX стагоддзя) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Лешак Заштаўт. Ад сталіцы да правінцыі. Месца Вільні ў паняцці “усходнія крэсы” польскага гістарычнага наратыву (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Кірыл Карлюк. Дынастыя і землі. Візуальныя рэпрэзентацыі Вялікага Княства Літоўскага ў каралеўскай прапагандзе Вазаў (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Ідэя нацыі

Андрэй Асадчы. Канцэпцыі беларускай нацыі і палітыкі ў позні савецкі перыяд (1986–1990 гады) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Вобразы мінулага

Аляксей Ластоўскі. Кароткая генеалогія: гістарычнае мінулае ў публічных прамовах беларускіх афіцыйных асобаў (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Раман Воранаў. Паўстанне Скарыны. Як інтэлектуалы Расійскай імперыі ХІХ ст. паўплывалі на постаць беларускага нацыянальнага героя (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Иван Лысюк. Миф «Великой Литвы» и образы «воина», «жреца» и «земледельца» в современной литовской и беларусской музыке (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Палітычныя інстытуты

Дарота Міхалюк. Урад БНР Язэпа Варонкі: унутры- і знешнепалітычная дзейнасць (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Дыскусія

Алег Латышонак. Міф “тутэйшых” (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Антон Мірановіч. Рэлігійная талерантнасць на польска-беларускім паграніччы: гістарычны досвед (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Рэцэнзіі (палітычная гісторыя)

Андрэй Валодзькін. Хронікі занядбанага рэгіяналізму. Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918–1940 metais. Dokumentų rinkinys (2008) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Андрусь Унучак. Літоўская кніга пра русіфікацыю беларусаў. Staliūnas, Darius (2007). Making Russians. Meaning and Practice of Russifi cation in Lithuania and Belarus after 1863 (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Сяргей Токць. Зваротная унія. Долбилов, Михаил и Сталюнас, Дариус (2010). Обратная уния: из истории отношений между католицизмом и православием в Российской империи 1840–1873 (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Зміцер Шавялёў. Пра літоўска-габрэйскія палітычныя кантакты. A Pragmatic Alliance: Jewish-Lithuanian Political Cooperation at the Beginning of the 20th Century (2011) (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация

Рэцэнзіі (этнаграфія)

Зміцер Скварчэўскі. Сакральная краіна ў цэнтры Еўропы. Дучыц, Людміла і Клімковіч, Ірына (2011). Сакральная геаграфія Беларусі (Full text)

Анатацыя / Abstract / Аннотация